Vikinge undervisning

Undervisningsforløb om vikingetiden.

Vi havde tema om vikingetiden på skolen. Vi valgte at gøre det på den måde, at alle lærer bød ind med deres kompetencer, så at workshopsne blev med voksne, der vidste hvad de ville, og hvad de kunne. Det giver ikke en usikkerhed hos lærerne, som hvis man skal prøve at overtage andres linjefag.

Vi havde temaet over 14 dage, hvor første uge gik med, at eleverne var delt ind i hold, og det var holdne der tog af sted på tur, eller deltog i diverse workshop. Så der var ikke knyttet en fast voksen til holdne. Klasserne var 4. og 5. klasserne. Der var bl.a. tur til Vikingeskibsmuseet, som jeg varetog, så jeg var der en del gange, hvilket gjorde, at ting jeg kom til at tænke på når jeg kom hjem, havde jeg mulighed for at undersøge igen næste dag.

Fagene som tværfagligt spillede med hinanden var; håndarbejde, historie, hjemkundskab, billedkunst, kristendom, og sløjd.

Mit fokus var håndarbejde. Hvor klædedragten var emnet der skulle behandles, både med snit, farver og materialer. Der var en intro inden vi tog af sted til museet. Introen handlede om snit i vikingetiden kontra i dag. Eleverne selv skulle komme med bud på, hvordan et snitmønster til et par bukser kunne se ud.

På Vikingeskibsmuseet er der en afdeling, hvor der hænger tøj til fri afbenyttelse, som er i vikingesnit, og hvor man tydeligt kan se, hvordan snittene hænger sammen. Eleverne fik til opgave at tegne tre klædningsstykker, fordi dukkerne som havde tøjet på, havde tre klædningsstykker. Mænd havde en kofte, et slag/kappe og bukser, kvinderne havde en underkjole, en stroppe kjole og et slag/kappe. Tøjet var pyntet med bånd, som enten var vævet eller flettet, pels og andre ting. Se mere her http://www.kreativtid.dk/139169158

Eleverne skulle også bemærke hvilke farver der blev brugt, og tænke over, hvorfor pink f.eks ikke indgår i vikingernes farvevalg. Vikingerne brugte stærke farver, men de farver som var mest brugt var stærk blå, rød og gul, altså grundfarverne. Der var også nuancer i grøn og orange.

 Eleverne skulle også mærke på stofferne, som tøjet var lavet af. Ofte brugte stoffer i den tid var uld og hør.

På den måde fik eleverne en fornemmelse af, hvordan snittene var skråret den gang.

WORK SHOP

Da vi kun har en dag, som i 5 lektioner, er det vigtigt at tænke over, hvad kan man nå, og er der evt. noget der kræver at blive lavet over flere dage, så kan man evt. tage det med videre over i håndarbejds undervisningen. Da jeg havde elever fra flere klasser, som jeg ikke har til dagligt, var det ikke muligt for mig at tænke i at tage det videre med over i undervisningen.

Proces og kreativitet tager tid. Og fem lektioner er bare ikke særlig lang tid. Jeg selv kommer nemt til at blive for ambitiøs. Og det bliver jeg, fordi jeg gerne vil have, at eleverne laver et ordentligt produkt. Og jeg må sande, at med 26 elever og fem lektioner, så kan det ikke lade sig gøre, sådan som jeg havde tænkt og forventet.

På dag to, var der en anden, som skulle overtage workshoppen, og hun havde hjælp af en trainee. Her er erfaringen, at det er rigtig svært når andre skal overtage en workshop, hvor man i sit hoved ved hvordan tingenen skal gøres, og i hvilken rækkefølge, og hvordan eleverne skal sættes til at undervise hinanden, og så lade andre overtage. Jeg havde både skrevet mail, og linket til hjemmesiden, men man kan bare ikke overlevere sådan lige over. Så den lærer syntes at opgaven var alt for stor. Så midt i forløbet måtte jeg ændre strategi. Jeg ændrede kluddedukke til påklædningsdukke. Sådan er det desværre nogen gange, at man må ændre på planen. Og det ved man kun, når og hvis man står i det.

På seminariet skulle vi mange gange planlægge en undervisning, som vi ikke kunne udfører i praksis, og bagefter skulle vi evaluerer på den, uden nogen om helst forudsætning omkring, hvad der måske skal justeres. Og en ting som altid spiller ind i en planlægning, er tid. Er der tid nok, fyldes tiden nok ud, og hvor lang tid vil tingene tage. Min egen erfaring er, at det samme tema, kan i nogle klasser gå meget hurtigt, og i andre har de brug for mere tid. Men en ting kan jeg helt sikkert sige, det er møg frustrerende, hvis der ikke er tid nok. Både for elever og for undervisere.

Min undervisningsform:

Jeg underviser altid, i det omfang det er muligt, ud fra en konstruktivistisk form. Jeg lader eleverne så vidt muligt selv tænke, reflektere og finde løsninger på evt. opstået problemer, i det omfang jeg vurderer, at de selv kan. Med den form møder jeg selvfølgelig elever, som kan syntes det er svært, fordi de bare gerne vil have en instruks der går fra A til B. Hvis mit mål er, hvilket det også er nogen gange, at ”kan du følge en instruks”, så laver jeg undervisningen sådan. Men da mit personlige mål er, at eleverne gerne skulle tage lysten til at være kreativ videre med sig, hvad enten det er i klub, eller der hjemme, så er min erfaring, at den måde jeg fanger det på, er ved at ligge op til eleven selv, at finde en løsning.

Og dette fører mig videre over hvilke pædagoger jeg bruger, for her bruger jeg meget Vygotsky. Særligt hans ”zonen for nærmeste udvikling”. Hvis jeg havde valgt kun at undervise elever efter, at de skal følge en instruks fra mig, er min påstand, at så vil de aldrig komme i den udviklings frustration, der skal til, for at kunne rykke op i næste zone. For netop ved at jeg lader eleverne selv løse deres problem, vil de tage ejerskab, og ikke føle at der kun kan være ET resultat, hvilket det godt kan komme til, hvis alle skal følge den samme instruktion.

Jeg bruger meget, faktisk altid, peer to peer, hvor elever bliver lært op i en teknik, og så skal de elever lærer nogle nye op. Eleverne selv lærer meget bedre, både ved at lære fra sig, samt når det er en anden elev der gør det.  Læs evt. her hvordan jeg lærer eleverne at sy på symaskine http://www.kreativtid.dk/84120617

Og så bruger jeg kompetencelister, så eleverne kan se hvem de kan spørge om hjælp, så de ikke venter, på mig eller på at komme videre, lås om det her http://www.kreativtid.dk/84120616

Her er nogle andre forslag til hvad man kan lave til vikingeprojekt. Båndvævning, plantefarve, tinsmeltning.

Elevernes forudsætninger:

At de kan klippe med en saks

Tråde en nål

Sy i hånden eller på symaskine

Målet og formålet

Formålet er at komme i en proces, hvor eleverne også er medskabende omkring udtrykket i tøjet til dukkerne.  Samt at lære at følge en instruks, samt kunne videre give instruks. Samt kende til klædedragtens udvikling, fra dengang til i dag.

Målet er at få en vished omkring snit, og hvis der er tid nok til rådighed, at lave en vikingedukke med originalt tøj fra vikingetiden.

Fra fællesmål:

Samfundsmæssigt og kulturelt indhold http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Haandarbejde/Undervisningsvejledning-for-faget-haandarbejde/Fagets-tre-hovedomraader-belyst-ved-eksempler

Håndarbejde: Målene som bliver opfyldt er

Udtrykke sig gennem skabende håndværksmæssigt arbejde

Fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer

Formgive med personligt præg

Forholde sig til det færdige produkt ud fra en æstetisk, funktionel og kommunikativ synsvinkel

Formgive og fremstille tekstile produkter

Beherske et bredt udvalg af håndværksmæssige teknikker

Kende relevante fagudtryk

Fremstille forskellige genstande med inspiration fra andre historiske perioder

Præsenterer og formidle egne produkter i samspil med det omgivende samfund

Anvende forskellige former for inspirationskilder i design processen, her litteratur, kultur.

Udforme skitser og modeller til brug for arbejds processer

Udvikle personlige håndværksmæssige færdighedder

Blive i stand til at overskue et arbejdsforløb

Opbygge og komponerer rummelige form og flader

Kende og anvende korrekte faglige benævnelser for værktøjer og materialer

 

Mit personlige mål;

Jeg har altid et mål der hedder, at jeg håber på at jeg kan tænde elevernes lyst til selv at gå videre med at gøre produktet færdigt, også selv om de ikke fik det gjort færdigt på skolen. Samt mit mål er at jeg håber på at eleverne får lyst til selv at finde på andre ting de kan lave, ud fra de færdigheder de har opnået i fget, eller i dette tilfælde vikingetemaet. Det kan være de selv laver en anden dukke, eller laver dukketøj, til en kludedukke eller en Barbie, eller anden dukke.

Undervisningsforløbet:

Du skal bruge:

Kludedukker:

Garn til at vikle omkring, stof, stofrester i vikingefarver evt. i hør, sakse, lim, nåle, tråd, snitmønster, knappenåle,  

Tid er altid en udfordring, eller mangel på samme. Man får ikke altid nået det man gerne vil. Og det er rigtig ærgerligt, for tid er en vigtig faktor, hvis man skal lave et ordentligt produkt. Jeg vidste godt, at eleverne ikke ville nå at lave en dukke med samme detaljer som min, så den dukke jeg har lavet, er lavet for at eleverne kan se hvordan stykkerne er syet sammen, for de kan ikke altid forestille sig det. Samt dukken bruges til inspiration, i håb om at inspirationen bliver taget med hjem, og eleverne får lyst til at arbejde videre, eller lave dukker selv. Se mere her http://www.kreativtid.dk/139169158

Alle elever bliver sat til at klippe snitmønster ud, og bagefter klippe det ud i stof. Så har alle noget at lave, ingen venter, og læreren kan starte med at undervise de første i at lave dukker.

De uddannede dukkemagere, skal så uddanne de næste dukkemagere, som skal uddanne de næste, så alle elever får instruks om hvordan, og videre giver deres læring og viden til den næste. Dette kaldes for pier to pier.

Jeg havde ca. 25 elever og vi havde 5 lektioner. Det er ikke nok til at nå hele dukken, eller nå bare koften, som er det snittet er til. Eleverne blev bedt om at bruge lidt tid hjemme, til at lave lidt mere på dukken. Link til hjemmesiden blev lagt ud på intra, så de kunne få noget hjælp der.

Eleverne havde i en af de andre workshop lavet en mappe, som var den de tegnede i, og i den klistrede de snitmønstret ind.

Sidst på ugen er forældrene inviteret til at komme og se produkterne, også fra de andre workshops, samt vi sang de to sange, vi havde startede dagen med.

Evaluering

Første dag gik på sin vis rigtig godt. Der var flow og koncentration, og de elever der ikke blev lært op i at lave dukken var beskæftiget med tøjet. Så ingen elever der flagrede rundt, og de var gode til at spørge hinanden om hjælp, så de ikke ventede på mig. For de elever jeg havde, var ikke alle elever som jeg har i min daglige undervisning, så jeg vurderede at kompetencelister ville tage for meget af vores tid at lave. Men tre nåede ikke at lave dukker. Det var rigtig ærgerligt, og eleverne selv var en smule skuffede. Det var jeg også. Her må jer bare erkende at workshop med så mange børn ikke er optimalt.

På dag to, var det andre lærer der havde workshoppen, og de syntes det hele var for svært. Det forstår jeg godt, for workshoppen var min, og noget jeg havde planlagt, og jeg er i træning med at få det hele til at rulle. Men deres evaluering fik mig til at overveje at ændre indholdet i workshoppen, stadig med samme mål og fokus, med en mindre opgave.

Og sådan blev det, jeg ændrede kludedukke til påklædningsdukke.

På tredje dagen lavede vi så påklædningsdukker, men jeg brugte min egen kludedukke med vikingetøjet, som var syet i vikingesnit, til at vise hvordan tøjet var syet og skåret. Og eleverne bemærkede at tøjet så nøjagtigt ud, som de havde set på Vikingeskibsmuseet. Så jeg var glad for, at de her havde fået en bevidsthed omkring tøjets måde, det var sat sammen på.

På et eller andet plan, ærgre det mig, at jeg ændrede planer. Jeg kunne godt se at alle elever ikke ville komme igennem en hel dukke, og at vi var for mange på holdet. Havde vi været tolv, som er det antal jeg har til en normal håndarbejds undervisning, havde vi nået det, og havde det været kun mine egne klasser, kunne jeg have tager dukken med ind i egen håndarbejdsundervisning, efter temaugerne, hvis nogen ikke blev færdige, og gøre det færdigt der. Og jeg ville evt. også give færdiggørelsen for som lektie. Men sådan skulle det ikke være.

Grunden til at det ærgrerede mig var, at mine egne mål opfyldt, efter mandagens første workshop. For om onsdagen kom der elever og spurgte til hjælp, lidt stof og garn, fordi de gerne ville gøre dukken færdig hjemme, og allerede havde siddet hjemme, og en enkelt i frikvarteret, og lavet dukken og tøjet. Dette var elever fra en anden klasse end mine egne, og i øvrigt drenge.

Tre utroligt flotte kludedukker, som eleverne havde gjort sig umage med, med fantastiske udtryk, blev det til. Enkelte elever ville gerne være med til at udstille deres ufærdige arbejde, og nogen ville slet ikke have det, fordi de ikke selv syntes deres produkt var blevet flot, heller ikke selv om jeg forklarede at ting tager nogen gange bare mere tid, end man havde regnet med.

Påklædningsdukkerne blev også rigtig flotte, Men min egen holdning her er, de blev ikke udfordret nok. Som sagt var der flere vilkår, som gjorde at jeg ikke kunne fuldfører det, som jeg ville i første omgang.

Slutteligt vil jeg dog sige, at det trods alt har været en god erfaring, og en rigtig god workshop. Jeg havde engageret elever, som gjorde sig umage med de opgaver de fik.