Fotoalbum

Ønske uge tryk, design.

Sidste år kotstumizede vi tøj med tryk, og syede puder af vores test stykker. Puderne fik nogle utroligt flotte udtryk, tøjer var af mere svingende kvalitet, set med denne lærers øjne. Men ofte har børn ikke samme smag som vi voksne, og ofte er de slet ikke modne nok til at forstå eller fornemme æstetik. http://www.kreativtid.dk/81888684

Eleverne var heller ikke særligt vilde med at skulle gå modeshow for hele skolen, og de inviterede forældre. Så disse ting, samt min tur til Grønland i efteråret, gør at i år bliver tryk undervist på en anden måde. Denne gang bliver det mere en decideret design proces, hvor termer fra matematik også bliver inddraget.

De elever som er på holdet i år, er hovedsageligt piger fra 5. og 6. klasse. Og fra den 5. og 6. klasse jeg også underviser i matematik, og det er bare godt.

Sidste år havde vi nemlig en tema uge i ”matematik og design”, hvor eleverne lærte flytninger, og hvor de skulle ind i den forståelse, at flytninger er noget som bruges, når man eks. designer stof.

Så I år skal eleverne bruge den viden, designe både stof og produktet der skal komme ud af det.

Jeg vil finde muligheden for at vi kan oprette en hjemmeside, hvor eleverne får hver deres kategori, og alle skal tage billeder og ligge ind, samt løbende fortælle om deres proces og ideer. Dette bruges også til elevernes egen evaluering. http://www.skolestoftryk.dk/190740556

SELVE UNDERVISNINGEN:

MATERIALE LISTE:

Grundfarverne i tekstilfarve, samt sort og meget hvid.

Lagenlærred, samt bomulds stof med mønstre eller motiver

Pensler og skuresvampe, der er skåret ud i små stykker.

Rammer til rammetryk samt rakler.

Kageservietter, trykkeklodser, kartofler.

Blande bakker, her kan engangs plastik tallerkner bruges.

Engangs krus kan også bruges til tryk.

Mål og formål:

Målet er at eleverne skal lave nogle produkter ud af de tryk de laver.

Formålet er at de skal lære og være i en design proces, hvor de bygger det hele op fra bunden, først med tryk, hvor forskellige teknikker bruges, og bagefter designes et mønster, og tryk laves også på fortrykt stof, for at få en fornemmelse af forskellige udtryk.

Formålet er også at komme i proces og i flow, samt have tiden til fordybelse. Samt der skal skrives dagbog over forløbet hver dag, som skal bruges til egen evaluering og til en hjemmeside.

 

1.dag:

Da pengene ikke rækker så langt, er det kun indkøbt grundfarverne, sort og hvid, så farvelæren bliver igen her præsenteret.

Flytninger, parallel, drejninger og spejlinger bliver også kort gennemgået, bare som en repetion.

De forskellige trykke teknikker vil også blive gennemgået. Der vil være materiale til rammetryk, klodstryk, aftryk, plastik til at skære ud og trykke efter, kartoffeltryk, tekstiltusser, og kaffeservietter der også kan trykkes på.

Der er 18 elever på holdet, og forudsætningerne eleverne skal have er at de skal kunne sy på en symaskine. For der er ikke tid til at lære alle det, så skulle der være enkelte elev, er det muligt at en anden elev kan lære eleven det.

Eleverne vil være delt op ved to store borde, hvor hvidt lagenlærred er bredt ud over hele bordet. Alle skal trykke her, hvor de prøver flytninger af, farver blandes og prøves, og udtryk undersøges. Disse to stykker stof vil på mange måder virke tilfældigt, da alle bidrager med hver deres. Grunden til at alle skal trykke på samme stof, er også at jeg nu har prøvet en del gange, at når jeg udleverer et stykke stof til eleverne, så tør de ikke rigtig give den gas, så bliver det meget noget med, at de skriver ”til min mor” og trykker en lille blomst, og syntes at det er sådan det skal se ud, samt de bliver kun på midten af stoffet og får det ikke rigtig fyldt ud. Jeg vil have dem ud over stepperne, hvor de bare finder på, og tænker ud af boksen.

Er der tid til overs, skal alle også prøve at trykke på forskellige stykker stof, som enten er i striber, tern eller bare har et mønster på sig, for at se, at det kan give nogle sjove, flotte anderledes udtryk.

Eleverne skal løbende tage billeder af deres stof of udtryk. Da hjemmesiden vil være offentlig, skal de også vide at der ikke må være personer på billederne.

Lektie: alle skriver dagbog, og alle har et billede med til dagen efter, som skal bruges i forhold til at skærer ud i plastik.

2. dag:

I dag skal eleverne designe deres eget stof, og de skal tænke ind hvilke produkter de godt kunne tænke sig blev slut produktet på design processen.

De skal medbringe hjemmefra et billede, hvad enten det er printet eller fra et blad, og gøre sig erfaringen, hvad og hvordan skal det skæres ud.

Et stykke stof laves med et design, hvor flytninger bruges, så stoffet på mange måder er ens artet.

Der skal laves prøver, hvor forskellige stoffer sættes sammen med nogle af de trykte ting, så der findes en farve og mønster kombination, der vil passe godt til en taske, der har tryk på ydersiden, og fabriks produceret stof på indersiden.

 De skal tegne produktet, de ønsker der kommer ud af de, ud fra de stoffer de har valgt.

De første begynder at sy.

Lektie: skrive dagbog

3. dag

Sydag. Bliver nogen færdige skal de klippe firkanter til pathwork, og evt. kan de broderer på deres stoftryk, eller på produktet.

Lektie: alle skriver dagbog, og hvis man har mulighed for det, så tages en kinabog med.

4. dag

Ting gøres færdigt, og et stort fælles tæppe sys af rester i pathwork, så alle kan se, at det som før var en dug, hvor tryk lå tilfældigt på, så vil udtrykket ændre sig, når firkanter klippes, hvor firkanten kan ligges forskelligt på stoffet, og bagefter ligges firkanterne op, så de får et spil, en æstetik og et nyt og fedt udtryk.

De som har notebøger med, betrækker dem.

Sen eftermiddag er der åbent hus, hvor forældrene kan komme forbi og kigge.

Lektie: alle skriver dagbogen færdig, sender den som mail til sig selv, i tilfælde af at man ikke har en computer man kan tage med, og vi derfor må finde en ledig på skolen, så dokumentet stadig er tilgængeligt.

5. dag

Alle ligger dagbog og billeder ind på hjemmeside.

Den faktiske undervisning.

Når vi holder ønskeuge på Hellerups skole, så sker det jo at man får elever, som man ikke kender. Og min erfaring med det er, at ofte møder de elever op med en vis skepsis, også selv om de har valgt holdet. Jeg tror denne holdning skyldes, at elevene ofte har valgt hold efter, både hvad de gerne vil, men især efter om der er nogen, de kender, og nogen gange kan der jo ske det, at man kommer på et hold, hvor man ikke kender så mange. Så skepsissen kan godt være blandet med en del generthed. Min erfaring er også, at i løbet af to dage, så er de blødt op. Så heldigvis for at jeg har denne viden, for på skolen tillader vi ikke, at man kan flytte hold, med mindre grunden virkelig er alvorlig. Og sådan var det også denne gang.

På holdet var der også nogen som havde været med sidste år, de var kun lidt bange for, om de skulle gå modeshow igen, for det kunne de virkelig ikke lide. Så de blev helt rolige, da de fandt ud af, at produkterne ikke var tøj i år.

Nogle af eleverne betroede mig, at de, i de første dage, havde syntes, det var kedeligt, at de havde haft en forventning om, at de bare skulle sy, men blev virkelig tændte, da de så, hvad det hele kunne blive til, fordi jeg altid selv har lavet produkter, som eleverne kan se, så de får en fornemmelse af, hvor det er vi skal hen.

Alle fik syet tasker, og en enkelt elev valgte at lave en gymnastikpose med flere teknikker, så som tryk, syning og en hæklet snor, så hækling var også en ny kompetence hun opnåede. http://www.kreativtid.dk/84120631

Alle elever oplevede at komme i proces, flow og der var virkelig fordybelse. Faktisk var der helt utroligt stille i alle dagene, fordi alle var så optaget af deres eget.

I forhold til pæne syninger, og lige syninger, så er der meget at lære endnu.

Evaluering:

En ting man altid skal holde sig for øje i kreative fag er, at eleverne ikke må gå i stå, eller vente for meget, fordi ellers forsvinder flowet og fordybelsen. Og forsvinder det, så kan det hele nemt ende i hat og briller, elever der løber rundt, eller bliver top frustreret netop fordi de ikke kan komme videre. Så derfor er det altid vigtigt at gøre klart hvilke færdigheder eleverne skal have, hvor mange der er, samt om kravene er for høje, eller for lave. De fejl har jeg begået mange gange, men det har ofte været fordi, jeg har haft for mange elever, og så kan deres forudsætninger være alt for spredt.

Denne gang havde jeg 18 elever, og både sy rum og billedkunst til rådighed, så det var super luksus, for pladsen har også meget at sige. Jeg har et tidligere år lavet sy kursus, hvor vi var 25 elever i et rum på 25 kvm, og med kun 10 symaskiner. Behøver jeg at fortælle, det er super utilfredsstillende.

Vi havde dog kun 9 symaskiner til rådighed denne gang, men der var godt flow i det hele, for nogen var ved at lave notes bøger, eller stof prøver, mens andre sad ved maskinerne. Atter nogen ville lave mere stof, fordi de fik nye ideer til andet design.

Ideen med at alle skulle lave tryk på de store duge blev fuldstændigt, som jeg ønskede det, alle kom ud over stepperne, fordi jeg havde stillet som krav, at hele stoffet skulle fyldes ud.

Dagen med hjemmeside var den mest udfordrende, dels fordi da alle på skolen har ønske uge, og al pc derfor er optaget, så jeg havde bedt eleverne selv tage computer med, samt at de skulle huske overførelses stik så deres billeder også kunne komme ind, sidst men ikke mindst, at de havde sendt dagbogen, så de bare kunne lave en kopi paste, og sætte den ind. Der var kun fire som havde det med. Og så bliver det i sandhed svært at lave hjemmeside. Vi var heldige at nogle computere var ledige, så nogle af eleverne kunne sidde to og to. Men næste udfordring var så, at rigtig mange af dem ikke var fortrolig med hvordan man laver kopi paste. Jeg er godt klar over at færdighederne kan være forskellige i brugen af IT, dels fordi der var elever fra 4. klasse op til 8. klasse med. Så her var jeg ikke helt tilfreds med resultatet eller det udbytte eleverne fik. Så næste år, vil jeg tænke igennem hvordan jeg løser det.

Så set fra mine lærer øjne, et super tilfredsstillende forløb trods alt, som er blevet videre udviklet fra konceptet fra sidste år. Så det er spændende, hvad næste års ønske uge bliver.

  http://www.skolestoftryk.dk/190740556