Fotoalbum

Her kan du følge design processer, hvor flere teknikker vil indgå, den første her er med tekstiltryk, syning og broderi. Du kan læse om hele planlægningen her. Da forløbet ikke er færdigt endnu, er der ingen evaluering endnu.

selve undervisningen:

En design proces med tryk og broderi

Det er en god ide i starten af året, at have lavet en kompetence liste, så eleverne ikke skal vente for meget på læren, og så de hele tiden kan komme videre, hvis de går i stå, fordi et eller andet ikke kan klares af dem selv. Samt det vil også hindre at de mister motivationen.

Teknikker der skal kunnes eller læres:

-          Sy på maskine

-          Broderer

-          Tekstiltryk

Mål og formål:

Målet er at designe et produkt i tekstil, hvor udtrykket er udtrykt med en blanding af tekstiltryk og broderi på ny tænkte måder.

Formålet er at kunne få færdigheder og mestre op til flere teknikker og kunne se hvordan disse teknikker kan indgå i en design proces. Eleverne skal også lære at formidle til hinanden, via at de skal lære hinanden op i forskellige teknikker. De skal også lære at læse og forstå en instrukstion.

 

Selve undervisningen:

Da dette skal være en design proces, hvor nye færdigheder skal læres, og processen skal præges af hvordan de forskellige teknikker kan bruges i forskellige udtryk, skal eleverne fra start gøres klar, hvad er det vi skal lære, og hvad bliver slut produktet, så oplæringen i de forskellige teknikker ikke føles formålsløse for eleverne.

De skal også introduceres i kulturen omkring de forskellige teknikker, som eksempel hvordan man brugte broderi i tidligere tider, til i dag hvor det stadig bruges til pynt på tøj, men ikke så meget til puder og billeder, med mindre det er inde for retro moden, hvor der også hersker en del nytænkning.

Hvis det er muligt, er det en god ide at præsenterer eksempler på gamle billede broderier, og evt. hvordan de kan være brugt i en nytænkt måde. Jeg selv har syet tasker og tehætter med broderierne, hvor jeg yderligere har suppleret med perlebroderi, som også kan indgå i de nye udtryk, som eleverne skal lave, hvis der er tid til det.

Dokumentar filmen ; Punk Royal- et brand på røven vises også i forløbet.

Den viser så fint, hvordan man kan få et fedt udtryk med tekstil print, og tage det rigtig langt, netop fordi man er kreativ og nytænker.

Folkedragten er også et stykke kulturhistorie som kan være relevant at tage op her, da der mange steder i den danske folkedragt forkommer broderier

Her er det også en god ide at komme ind på den grønlandske nationaldragt, da den er særlig, og særlig kendt for sine sælskinds broderier. http://greenlandtoday.com/category/nationaldragt-582/

Og netop de grønlandske kamikker gav årsag til en masse polemik for år tilbage for da Peter Jensen nytænkte den grønlandske nationaldragt til et nyt udtryk. Men da han ikke selv er grønlænder, kom der hed debat omkring hvem har retten til at tjene på national dragten, hvem har rettighederne. Du kan se det nye udtryk her http://ibenmondrup.dk/arkiv/?p=649

Jeg antager at eleverne har forudsætninger med at tråde en nål og sy i hånden. Måske har de også forudsætning med at sy på symaskine, men det er ikke helt så vigtigt at kunne, da det kan læres under processen.

Intro med broderi

Eleverne præsenteres for billeder af dansk og grønlands national dragt, samt broderier fra tidligere tider. Alle starter med at tegne en lille tegning på ternet papir, en blomst eller et hjerte, og overfører figuren på aida stof, det skal ikke være meget større end et bog mærke.

Her er det vigtigt ikke at gøre arbejdet for stort, da rigtig mange elever hurtigt ister motivationen med det kedelige udtryk, som aida og korsting til tider godt kan have.

Efter korsting lærer eleverne andre sting typer, hvor især kædesting er vigtigt. Her ligges der vægt på, at eleverne får en lille instruks i et lille kompendie, hvor forskellige sting er præsenteret. Hvis de efter at have forsøgt selv, ikke mestre at læse instruksen, så læres en op, som lærer den næste op, som lærer den næste op, og så fremdeles.

Dokumentarfilmen Punk Royal- et brand på røven vises

Tekstiltryk laves. Der skal være en åben og en lukket opgave.

Den åbne opgave, er den hvor de prøver forskellige tryk teknikker af, finder på sjove udtryk, og skal ikke så meget tænke på om det er pænt.

Den lukket opgave går ud på at de skal designe et stykke tekstil med et mønster i matematisk forstand, med parallel forskydninger, spejlinger eller drejninger, samt der skal tænkes i et mønster farveskift.

Når tryk er tørt, som vil være i den efterfølgende time, skal der tænkes i hvilket produkt eleverne godt kunne tænke sig blev slut produktet, det kan være en gymnastikpose, en taske, en pude, en kaffe eller tevarmer.

Kravene er at broderi og tekstiltrykket skal indgå i produktet. Eleverne må gerne supplerer med mere, eksempel andre stoffer end trykket, også stof som er i en anden vævning, eller andet  materiale må bruges.

Hvis der er elever, der ikke kan sy på maskine, er det her de kan lære det, mens de som kan, og som er selvkørende, kan hjælpe hinanden, så der er tid til de elever der skal lære det. Her oplæres også en elev, som skal formidle sin viden videre til næste elev.