Den første symaskineopgave

 

 

Målet er at eleverne skal få kendskab til at bruge en symaskine, således at de kan arbejde selvstændigt med symaskineopgaver.

Opgaven er først og fremmest teknisk baseret, idet vægten er lagt på at eleverne skal lærer at tråde nålen/maskinen, skifte tråd og undertråd, indstille sting- længde og bredde. Dette er symaskinens grundprincipper.

For der også skal være motiverende for alle eleverne, skal det også kunne varieres, så såvel drenge som piger finder opgaven sjov og spændende. I fælles mål står der, at undervisningen skal sætte eleverne i stand til at fremstille produkter ud fra egne ideer. Dette kan opfyldes hvis opgaven lægger op til individualitet, med et evt. fælles tema som inspiration. Børnene vil da kunne se det sjove i hvordan de løser opgaven forskelligt. Senere når børnene mestre symaskinen kan man stille en mere fri opgave.
Det kan eksempel være Grimrikker, som er meget oppe i tiden, og som kan få nogle fantastiske udtryk.
Da jeg altid har fundet det besværligt og anstrengende at skulle lærer elever det samme på samme tid, fordi der altid er nogen der går i stå, nogen der hele tiden skal have hjælp, og derfor gør at nogen så hele tiden venter, så oplærer jeg altid kun 2 af gangen. De får så lov til at lærer de næste 2 det. Som så lærer de næste to det, så på den måde  får eleeven lært, og vidre formidlet sin læring, som vil gøre at der er større chance for at det rent faktisk er lært.

De andre elever har en anden opgave, som er at væve. Alle eleverne starter faktisk forløbet med at vi væver, for det mestre de hurtigt, og de elever som ikke er under oplæring, har noget som de er igang med, som ikke kræver mig 100%, noget hvor de hurtigt kan få hjælp fra de andre elever.

Sikkerheds procedurerne tager jeg mig altid af. 

Alle elever starter med at lære at tråde først overtråden, dette gøres ti gange. Bagefter undertråden, også ti gange. Jeg træder først til når jeg skal til at undervise i sikkerhed, og tjekker at eleven kan tråde maskinen korrekt.

Eleverne får udleveret et stykke stof på størrelse med et A4 papir.

Her får de til opgave at sy med forskellige sting og forskellige farver sytråd.  

 

Er stoffet ensfarvet kan eleven evt. selv danne et mønster som kan være tegnet, er stoffet mønstret kan eleven vælge at følge mønstret. Man kunne også starte med en tur rundt i lokalområdet, hvor hver elev skulle udvælge sig et ”billede”. Det kunne være et vejskilt, et træ, en bygning eller lignende. Det ville lægge op til punkt i fælles mål der hedder, at eleverne skal være i stand til at bruge omverden som inspirationskilde. 

 

Når eleven er færdig med at sy, sys stofstykkerne fra de forskellige elever sammen til en slags klokkestreng, som hænger til dekoration i håndarbejdslokale.

 

Ved gennemgang at hele opgaven, lærer eleverne at overskue en arbejdsgang, trin for trin, samtidig med at de får de første fagudtryk på plads. Da det er vigtigt at have et håndværks grundprincipper på plads, for at kunne opbygge videre viden og faglighed. Disse to ting hænger også sammen med fælles mål.