FotoalbumJeg har lavet en side, som har meget fokus på matematik. Den hedder www.skrappefrularsen.dk og www.facebook.com/skrappefrularsen 

Ses vi :)


Nu elsker jeg jo at lade matematikken handle om det, som er lige omkring os. Så når femte klasserne har været på lejrskole, som de sidste tre år har været på Broager, som ligger tæt på Sønderborg, så skal de altid lave en opgave, der handler om Dybbøl mølle. De skal både konstruerer en arbejdstegning af møllen, ud fra billeder jeg har taget, og som de har indre billeder af, netop fordi de har set møllen, og ikke har svært ved at forestille sig, hvordan den ser ud i virkeligheden, og derfor måske kan være i tvivl om sammenhængende med billederne. Bag efter skal de konstuerer møllen i pap ud fra arbejdstegningen. En god ide er her, at lade eleverne prøve at bytte arbejdstegninger, for så får de også den fornemmelse af, hvad som mangler og som er vigtigt i tegningerne. og på den måde bliver de selv klar over hvor vigtigt det er, at vide hvor stor afstand der er mellem de forskellige vinduer, døre, højder, bredder osv. Eleverne skal også skrive en faglig teskt omkring konstruktionen af møllen, hvor jeg har stillet krav til specifikke ord, der skal være med i teksten.
 Du kan læse om opgaven her http://www.kreativtid.dk/87290708 


Da jeg gennemgik de ord, som jeg stillede som krav til elevernes tekst, kunne jeg høre, at mange af ordne kunne eleverne ikke huske. For at få en lille brush up på ord, lavede jeg en " vi går rundt og spørger hinanden" hvor alle blev udstyret med en ordliste over ord fra geometri, fra min matematikordbog. Så gik alle rundt, spurgte hinanden om ords betydning, og hvis man ikke kunne svare på det, så fik man forklaringen. Dette gjorde man på skift.

Du kan købe min ordbog her http://www.saxo.com/dk/ud-af-boksen-en-matematikordbog_pdf_sx17595057

Ordbogen er skrevet i forskellige kapitler, første kapitel indeholder alle de retoriske ord inde for matematik, der efter er der kapitler, der er knyttet til bestemte områder, som eksempel geometri.

Af de otte kompetencer bliver brugt:
problembehandling, repræsentation, ræsonement, modelering, tankegang

Af fællesmål bliver opfyldt:
GEOMETRI
dagligdags ting i tale, med geometrisk sprog, både med former og størrelsesforhold
et arbejde med konkret model, ved gengivelse af tegning og rummelig model konstruktion.
rum, flade målinger, samt brug af formler til beregning af omkreds, diameter til vudering af om arbejdet let lader sig gøre, at lave i målestoksforholdet 2/1

MATEMATIK I ANVENDELSE
vælger og benytter forskellige regningsarter i praktisk sammenhæng
ordne ting, indsamle ting efter størrelse
behandle data, bla. med hjælp af lommeregner.

KOMMUNIKATION OG PROBLEMLØSNING
arbejde med informationer fra dagligdagen, som indeholder matematikfaglige udtryk