03-04-2013

I disse lockout tider

Debatten går højt, og vinklerne er forskellige, alt efter om det ses fra lærer side, forældre side, ledelses side, regerings side, eller bare elevernes side. Der er rigtig mange ting, som er med i debatten, alt fra flere undervisnings timer, som vil medfører færre timer til forberedelse, til heldagsskole, samt tilstedeværelsestid, og normalisering af arbejdet.

Næsten alle har en mening om det. Og noget af det som særligt ligger mange på sinde er, det med forberedelses tiden, for hvor meget tid skal læren da bruge, for at forberede at eleverne laver en varmeplade, som er den sidste, jeg har hørt.

Tja, til selv udførelse af arbejdet, nok bare ideen. Så er der tiden til indkøb, og tjek af hvor mange af materialerne der findes på skolen. Den tunge del er overvejelserne omkring fælles mål, hvad er målet og hvad er formålet. For vi lærer skal jo tænke sådan. Det er ikke nok med en ide og udførelse af den, vi skal virkelig gå ind i, hvad er det eleverne skal lære af det. Det er det, som blandt andet sikre kvaliteten af undervisningen.

For mit eget vedkomne bruger jeg mere tid, end jeg får løn for i min forberedelse til håndarbejde. For jeg sidder altid hjemme og udvikler på ideer, vidre udvikler på tidligere ideer, fordi jeg ved af erfaring, at det er vigtigt at eleverne kan se, hvad produktet skal ende med. Det er der de får inspirationen og motivationen.

Alle de materialer jeg bruger til udvikling af mine ideer, betaler jeg af egen lomme. Så jeg har en kælder fuld at uld, garn, filt, strikkepinde, og meget, meget mere. Faktisk fire reoler fyldt. Det er det her, som er med til at give mig selv glæde i mit arbejde. jeg elsker at sidde og nørkle med mine ideer, og være i uforstyrret flow. Dette ville jeg have svært ved at gøre på skolen, både fordi alle de materialer jeg udvikler med ikke er der, og fordi der er ingen steder på skolen hvor jeg kan få samme uforstyrret flow.

jeg skriver så her på siden nogle af de undervisnings forløb, jeg har lavet, både før, mens det sker, og evaluerer efter. Det gør jeg fordi, jeg håber at andre kan gøre brug af min erfaring. For da jeg selv gik på seminariet, var der en masse teori, men ingen kunne rigtig fortælle, hvordan det hele virkede i praksis.

Men i denne debats tid hvor der bliver stillet mistro til, hvor meget tid en lærer i praktisk musikske fag egentlig skal bruge, ja så vil jeg hermed dokumenterer for, hvordan jeg planlægger min undervisning i håndarbejde. ENJOY 

To undervisnings forløb i stoftryk http://www.kreativtid.dk/139169166  sidste års stoftryk http://www.kreativtid.dk/81888684

Et undervisnings forløb med vikinge dukker http://www.kreativtid.dk/139169160

Et undervisnings forløb i naturteknik, hvor jeg selv tog billederne http://www.kreativtid.dk/87290699